Видео с полетов на параплане в тандеме с пилотом от 9 июня 2019