Видео полётов на параплане с пилотом от 20.07.2019 - ZaharioFly

Видео полётов на параплане с пилотом от 20.07.2019