Видео полётов на параплане с инструктором за 21.10.2020