Видео полетов с пилотом на параплане за 26.09.2020