Видео полетов с инструктором на параплане за 11.07.2020