Видео полетов на параплане в тандеме с пилотом за 9.10.2020