Видео полетов на параплане в тандеме с пилотом за 11.10.2020