Видео полетов на параплане в тандеме с инструктором за 29.08.2020