Видео полетов на параплане в тандеме с инструктором за 16.08.2020