Видео полетов на параплане в тандеме с инструктором за 14.10.2019