Видео полетов на параплане в тандеме с инструктором 11.08.2020 - ZaharioFly

Видео полетов на параплане в тандеме с инструктором 11.08.2020