Видео полетов на параплане с пилотом за 24.10.2020