Видео полетов на параплане с инструктором за 25.09.2020