Видео полетов на параплане с инструктором за 24.08.2020