Видео полетов на параплане с инструктором за 22.09.2020