Видео полетов на параплане с инструктором за 19.08.2020