Видео полетов на параплане с инструктором за 15.09.2019