Видео полетов на параплане с инструктором от 28.09.2019