Видео полетов на параплане с инструктором от 21.07.2019