Видео полетов на параплане 3.08.2019 - ZaharioFly

Видео полетов на параплане 3.08.2019