Видео полетов на параплане 10.07.2020 - ZaharioFly

Видео полетов на параплане 10.07.2020